Theaters Tilburg kondigt reorganisatie aan

Door de aanhoudende crisis en financieel, onzekere toekomst ziet Theaters Tilburg zich genoodzaakt in te grijpen. Rob van Steen (directeur-bestuurder Theaters Tilburg) maakte afgelopen week het voornemen bekend om restaurant Lucebert per 1 januari 2021 definitief te sluiten.

De exploitatie van het in de schouwburg gevestigde restaurant Lucebert stond al enige tijd onder druk, en is als gevolg van de coronacrisis, de dalende bezoekersaantallen en de ingestorte evenementenmarkt in een neergaande spiraal beland. Beƫindiging van het restaurant is volgens Rob van Steen de enige manier om verregaande aantasting van de financiƫle positie van Theaters Tilburg als geheel te voorkomen. Over het voornemen en de gevolgen ervan voor het personeelsbestand wordt overlegd met de ondernemingsraad. Het voorgenomen besluit treft 19 medewerkers van Theaters Tilburg. Het komt bovenop de bezuinigingsmaatregel om de tijdelijke contracten van tientallen oproepmedewerkers dit najaar niet te verlengen.