Culturele ANBI Jules van Iperen

Culturele ANBI

Stichting Theaters Tilburg (Schouwburg Concertzaal Tilburg) heeft de status Culturele ANBI, wat betekent dat voor donateurs een extra belastingvoordeel geldt in de vorm van een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor een Culturele ANBI geldt dat zowel een periodieke gift als een gewone gift aftrekbaar is. Over deze verschillende vormen en voorwaarden leggen we je graag een en ander uit!

Periodieke gift

Er is sprake van een periodieke gift als:

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen;
  • dat betekent dat je verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in één keer betaalt;
  • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;
  • de gift uiterlijk stopt bij je overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld je broer of je partner. Bij het vastleggen van de gift moet je wel een keuze maken of je de uitkeringen laat stoppen bij het eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

De voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften staan omschreven op de website van de Belastingdienst. Belangrijk om in acht te nemen is dat:

  • de gift is vastgelegd in een notariële akte of schriftelijke overeenkomst;
  • de overeenkomst voor minimaal 5 jaar geldt;
  • er geen tegenprestatie geleverd wordt door Schouwburg Concertzaal Tilburg voor de gift.


Voldoe je er aan, dan mag het hele giftbedrag afgetrokken worden. Er geldt geen drempel- of maximumbedrag. Lees hier meer over de voorwaarden.

Met deze handige rekenmodule kun je eenvoudig berekenen wat de financiële voordelen voor je zijn.

Eenmalige gift

Als je een eenmalige gift doet, wordt dat een gewone gift genoemd. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden om de gift af te mogen trekken in de aangifte inkomstenbelasting. Zo geldt er een drempelbedrag en een maximumbedrag. Waar moet je als donateur rekening mee houden?

  • Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen*
  • Je mag niet meer dan 10% van het drempelinkomen aftrekken aan gewone giften.
  • Er mag door Schouwburg Concertzaal Tilburg geen tegenprestatie geleverd worden aan de donateur.


Met deze handige rekenmodule kun je eenvoudig berekenen wat de financiële voordelen voor je zijn.

Op de website van de Belastingdienst vind je een volledig overzicht van alle voorwaarden. Klik hier om doorverwezen te worden.

* Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1 t/m 3, maar zonder persoonsgebonden aftrek. Als je een fiscale partner hebt, tel je de drempelinkomens van jullie beide bij elkaar op. Hetzelfde doe je voor de gewone giften.

Extra aftrek & rekenvoorbeelden

Een gift aan een organisatie met een Culturele ANBI status mag je verhogen met 25%, met een maximum van € 1.250. Het maakt niet uit of het om een gewone of een periodieke gift gaat. De verhoging die je krijgt voor de gift telt bij gewone giften overigens niet mee voor de berekening van het maximum.

Op de website van de Belastingdienst staan een aantal duidelijke rekenvoorbeelden in de verschillende situaties. Uiteraard kijken we graag met je mee als je hierover vragen hebt. Ook met andere vragen en/of opmerkingen kun je opnemen met ons.