Raad van Toezicht

Stichting Theaters Tilburg kent een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting en is verantwoording schuldig over het gevoerde beleid en beheer aan de raad van toezicht. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide organen zijn vastgelegd in de statuten. De raad van toezicht voert haar taken onbezoldigd uit. 

Mevr. A.E. Huizen, voorzitter
hoofdfunctie: senior adviseur public affairs gemeente Breda
nevenfuncties:

 • bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Brabant
 • lid raad van toezicht KunstLoc

Mevr. mr. A.J. Coppelmans
hoofdfunctie: advocaat-partner De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg

Dhr. R. Kluyt
hoofdfunctie: investeerder, ondernemer
nevenfuncties:

 • voorzitter hockeyclub Tilburg
 • voorzitter Stichting Gijsje Eigenwijsje
 • voorzitter De Donge Foundation
 • lid Raad van Toezicht CiST
 • bestuurslid Vriendenstichting Sterk Huis
 • lid Raad van Advies Mill Hill College

Dhr. J.G.H.M. van Liempd
hoofdfunctie: managing director Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University
nevenfuncties:

 • lid raad van toezicht, lid auditcommissie, ContourdeTwern
 • lid raad van toezicht NSPOH, Utrecht
 • lid management board, center for Higher Education Internationalisation (CHEI), Università
  Cattolica del Sacro Cuore, Milaan, Italië.
 • lid van de Awards & Talent Committee, European Association for Internationalisation,
  Amsterdam
 • voorzitter van het bestuur van de stichting Zanskar – ‘sTonge, Amsterdam

Mevr. M.I. Melis
hoofdfunctie: senior jongerenwerker R-Newt en adviseur participatie en vrijwillige inzet -vrijwilligers Tilburg (ContourdeTwern)
nevenfuncties: 

 • bestuurslid stichting Corpo Maquina
 • ZZP'er


Dhr. G.-J. van den Nieuwenhoff
nevenfuncties:

 • voorzitter stichting Tilburg Trappers